Jäsenmaksut ja jäseneksiliittyminen

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

 

Kaavin Kaiun toiminnassa mukanaolevilta edellytetään jäsenmaksun maksamista.

Kaavin Kaiku ry:n jäsenmaksut v. 2022, tilille FI81 5096 0020 0003 15. Huom. Maksaessasi käytä viitenumeroa 1232!

kannatusjäsen 150 €

ainaisjäsen 200 €

perhe 50 €

aikuiset 35 €

alle 15 v. 15 €